ENERGETICKÝ AUDIT

K čemu slouží energetický audit?

Energetický audit slouží k nalezení úspory energie a snížení výdajů za energie v objektech či energetickém hospodářství. Výsledkem Energetického auditu je návrh opatření ke snížení energetické náročnosti posuzovaného objektu.

Kdo je povinen zpracovat energetický audit?

Povinnost zpracovat energetický audit je pro některé subjekty dána zákonem.

Tato povinnost je stanovena pro subjekty, jejichž celková spotřeba energie ve všech jimi vlastněných objektech přesahuje zákonem stanovenou hodnotu.

Více o povinnosti zpracování energetického auditu:

Kdo má povinnost zajistit zpracování energetického auditu?

Tzv. velký podnik (tj. podnik, který nespadá do kategorie malý a střední podnikatel). Pokud splňuje některou z těchto podmínek:

  • zaměstnává 250 a více osob
  • vykazuje roční obrat vyšší než 1,30 mld. Kč
  • vykazuje roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,10 mld. Kč,

Velký podnik ale nemusí en. audit zpracovávat, pokud splňuje některou z těchto podmínek:

  • má zavedený a certifikovaný systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
  • jeho roční spotřeba energií je menší než 200 MWh ročně.

Každý podnikatel, jehož roční spotřeba energií (tj. elektřina, plyn, teplo, pohonné hmoty a další energie, nakupované na stejné IČ) je vyšší než než 5000 MWh/rok. Veřejné subjekty, jejichž jehož roční spotřeba energií (tj. elektřina, plyn, teplo, pohonné hmoty a další energie, nakupované na stejné IČ) je vyšší než než 500 MWh/rok. Podrobnější informace viz zákon č. 406/2000 Sb. a vyhl. 140/2021 Sb.Jaké informace získáte z energetického auditu?Kolik stojí energetický audit?

Cena za energetický audit záleží na rozsahu energetického hospodářství, počtu a velikosti budov a spotřebě energie.Kdo vám zpracuje energetický audit?

Dobře zpracovaný energetický audit vám může ušetřit hodně peněz na provozu objektů. Proto je třeba se obrátit na kvalitní osvědčené energetické auditory s praxí.Vztahuje se na vás povinnost zpracovat energetický audit? Nabízíme vám bezplatnou konzultaci, pomoc s přípravou zadání a cílů auditu a kompletní zpracování energetického auditu. Máme za sebou stovky zpracovaných auditů.

Objednat bezplatnou konzultaci ke zpracování energetického auditu: